Loading

Australasian NCAP (ANCAP) kiểm tra mức độ an toàn khi bị ngập của ô tô mới từ năm 2023

Từ năm sau, Australasian NCAP (ANCAP) sẽ đưa bài kiểm tra này vào hạng mục đánh giá, xếp hạng.

Từ năm sau, Australasian NCAP (ANCAP) sẽ đưa bài kiểm tra này vào hạng mục đánh giá, xếp hạng.

Chương trình đánh giá ô tô mới của Australia (ANCAP) sẽ bổ sung các tiêu chí và kịch bản thử nghiệm khó khăn, khắt khe hơn từ năm 2023. Như vậy các mẫu ô tô mới tham gia đánh giá sẽ khó được xếp hạng 5 sao.

Bài đánh giá không chỉ bổ sung vào thử nghiệm an toàn gồm mức độ dễ dàng cho người ngồi trong thoát khỏi xe khi ngập nước mà còn có mức độ tránh để trẻ nhỏ vô tình bị bỏ lại trong ô tô. Theo đó, một hạng mục kiểm tra mới yêu cầu phải đảm bảo người ngồi trong ô tô có thể thoát ra ngoài hoặc dễ dàng được cứu trong trường hợp bị ngập.

Các nhà sản xuất sẽ phải chứng minh các phương tiện mới của họ có thể cho phép người ngồi trong xe dễ dàng thoát ra ngoài khi ngập nước và mức độ lực lượng cứu hộ tiếp cận để cứu những người bị mắc kẹt nhanh chóng.

Ngoài ra, Australasian NCAP (ANCAP) cũng thông tin thêm: “Các phương tiện bị kẹt dưới nước gây ra nguy hiểm cho người sử dụng và khó khăn cho việc cứu hộ. ANCAP sẽ đánh giá xem liệu cửa xe có thể mở được mà không cần dùng ắc-quy/ pin hay không. Bên cạnh đó, cửa sổ mở điện vẫn hoạt động và có thể mở trong tối đa 10 phút sau khi ngập nước hay không”.