Loading

Thành viên

Điều khoản và điều kiện thành viên

Các Điều khoản và Điều kiện dưới đây cung cấp các thông tin đầy đủ về dịch vụ của AA Vietnam và các quyền lợi của thành viên. Tìm hiểu thêm về Điều khoản và Điều kiện để sử dụng Thẻ thành viên một cách tối ưu nhất và giúp chúng tôi phục vụ Thành viên một cách tốt nhất

THẺ BẠC

 • Thẻ thành viên hạng BẠC dành cho mọi đối tượng có bằng lái xe hợp lệ cấp tại Việt Nam
 • Thẻ thành viên hạng BẠC là thẻ cá nhân, không được chuyển nhượng. Chủ thẻ được đăng ký 01 xe ô tô
 • Thành viên - chủ thẻ cần xác nhận vào biên bản xử lý sự cố tại hiện trường
 • AAV có quyển thay đổi các điều khoản, điều kiện liên quan đến dịch vụ hay miễn phí cứu hộ cho các thành viên mà không phải báo trước.
 • Các thành viên mới đăng ký khi chưa nhận được thẻ thành viên nếu yêu cầu dịch vụ cứu hộ yêu cầu xuất trình thẻ căn cước/chứng minh thư
 • Phí thành viên không được hoàn lại và thay đổi không cần báo trước
 • Người nộp đơn phải điền tất cả các trường thông tin cần thiết để hoàn thành đơn đăng ký. AA Vietnam sẽ in thẻ dựa trên thông tin trên phiếu đăng ký
 • Thẻ thành viên và các quyền lợi thành viên sẽ được kích hoạt trong vòng 24h kể từ khi khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán

THẺ VÀNG

 • Thẻ thành viên hạng VÀNG dành cho mọi đối tượng có bằng lái xe hợp lệ cấp tại Việt Nam
 • Thẻ thành viên hạng VÀNG là thẻ không được chuyển nhượng, quản lý 01 xe ô tô cố định
 • Người sử dụng xe cần xác nhận vào biên bản xử lý sự cố tại hiện trường
 • AAV có quyển thay đổi các điều khoản, điều kiện liên quan đến dịch vụ hay miễn phí cứu hộ cho các thành viên mà không phải báo trước.
 • Các thành viên mới đăng ký khi chưa nhận được thẻ thành viên nếu yêu cầu dịch vụ cứu hộ yêu cầu xuất trình thẻ căn cước/chứng minh thư
 • Phí thành viên không được hoàn lại và thay đổi không cần báo trước
 • Người nộp đơn phải điền tất cả các trường thông tin cần thiết để hoàn thành đơn đăng ký. AA Vietnam sẽ in thẻ dựa trên thông tin trên phiếu đăng ký
 • Thẻ thành viên và các quyền lợi thành viên sẽ được kích hoạt trong vòng 24h kể từ khi khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán

THẺ BẠCH KIM

 • Thẻ thành viên hạng BẠCH KIM dành cho mọi đối tượng có bằng lái xe hợp lệ cấp tại Việt Nam
 • Thẻ thành viên hạng BẠCH KIM là thẻ không được chuyển nhượng, quản lý 01 xe ô tô cố định
 • Người lái xe cần xác nhận vào biên bản xử lý sự cố tại hiện trường
 • AAV có quyển thay đổi các điều khoản, điều kiện liên quan đến dịch vụ hay miễn phí cứu hộ cho các thành viên mà không phải báo trước.
 • Các thành viên mới đăng ký khi chưa nhận được thẻ thành viên nếu yêu cầu dịch vụ cứu hộ yêu cầu xuất trình thẻ căn cước/chứng minh thư
 • Phí thành viên không được hoàn lại và thay đổi không cần báo trước
 • Người nộp đơn phải điền tất cả các trường thông tin cần thiết để hoàn thành đơn đăng ký. AA Vietnam sẽ in thẻ dựa trên thông tin trên phiếu đăng ký
 • Thẻ thành viên và các quyền lợi thành viên sẽ được kích hoạt trong vòng 24h kể từ khi khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán

Thay đổi địa chỉ

Khi thay đổi địa chỉ thành viên cần báo cho Câu Lạc Bộ để việc liên lạc không bị gián đoạn.
Để bổ sung thông tin thành viên xin mời email về địa chỉ info@aavn.vn hoặc gọi số 1900 633 663.

Kết nạp thành viên mới và gia hạn cho thành viên cũ ngay tại nơi xảy ra sự cố

Trong trường hợp thẻ thành viên AA Vietnam đã quá hạn nhưng cần dịch vụ cứu hộ, chủ thẻ cần thanh toán phí chi phí theo bảng giá cho những khách hàng không phải là thành viên của AA Vietnam.